Polityka prywatności

Postanowienia Ogólne
5c Z5c 0e d08 n20 i8d e99 m5c 01 219 5db .8e 019 5db .01 28e 0d7 1cd 85c dc rdb .5c 90 w5c db ż86 y7d c20 i8d e5c 90 w7d cdc h8e o0e d6a z91 ą5c 08 n8e o90 w8d e5c 90 w86 yec t86 y7d c6a z08 n8d e5c 90 w5c 6a z81 a42 kdc r8d e15 s20 i8d e5c e1 gdc r8e o99 m81 a0e d6a z8d e08 n20 i81 a5c 20 i5c 4c pdc r6a z8d eec t90 w81 adc r6a z81 a08 n20 i81 a5c 0e d81 a08 n86 y7d cdc h5c 8e o15 s8e o9e b8e o90 w86 y7d cdc hdb .5c ce R8d ee1 g4d u30 l4d u2b j8d e5c ec t8e o5c ce R8e o6a z4c p8e odc r6a z91 ą0e d6a z8d e08 n20 i81 a5c 56 P81 adc r30 l81 a99 m8d e08 nec t4d u5c e2 E4d udc r8e o4c p8d e2b j15 s42 k20 i8d ee1 g8e o20 i5c ce R81 a0e d86 y5c 01 28e 0d7 1a5 659 /a5 6ad 778 95c 6a z5c 0e d08 n20 i81 a5c 01 2ad 75c 42 k90 w20 i8d eec t08 n20 i81 a5c 01 28e 0d7 1a5 65c dc rdb .5c 90 w5c 15 s4c pdc r81 a90 w20 i8d e5c 8e o7d cdc hdc r8e o08 n86 y5c 8e o15 s5b ó9e b5c 8b f20 i6a z86 y7d c6a z08 n86 y7d cdc h5c 90 w5c 6a z90 w20 i91 ą6a z42 k4d u5c 6a z5c 4c pdc r6a z8d eec t90 w81 adc r6a z81 a08 n20 i8d e99 m5c 0e d81 a08 n86 y7d cdc h5c 8e o15 s8e o9e b8e o90 w86 y7d cdc h5c 20 i5c 90 w5c 15 s4c pdc r81 a90 w20 i8d e5c 15 s90 w8e o9e b8e o0e d08 n8d ee1 g8e o5c 4c pdc r6a z8d e4c pb5 ł86 y90 w4d u5c ec t81 a42 k20 i7d cdc h5c 0e d81 a08 n86 y7d cdc h5c 8e odc r81 a6a z5c 4d u7d cdc h86 y30 l8d e08 n20 i81 a5c 0e d86 ydc r8d e42 kec t86 y90 w86 y5c 78 919 559 /8e 4a5 659 /98 We2 E5c f2 (f2 Oe1 g5b ó30 l08 n8d e5c ce R8e o6a z4c p8e odc r6a z91 ą0e d6a z8d e08 n20 i8d e5c 8e o5c f2 O7d cdc hdc r8e o08 n20 i8d e5c 77 D81 a08 n86 y7d cdc h6f )76 ,5c 6a z90 w81 a08 n8d e5c ce Rf2 O77 Df2 Odb .


cd A0e d99 m20 i08 n20 i15 sec tdc r81 aec t8e odc r8d e99 m5c 0e d81 a08 n86 y7d cdc h5c 2b j8d e15 sec t5c b5 S8d e8e o5c b5 S8e o30 l4d uec t20 i8e o08 n15 s5c b5 S81 a08 n0e ddc r81 a5c 1c Kdc r6a z86 ydb ż81 a42 k5c 6a z5c 15 s20 i8d e0e d6a z20 i9e b91 ą5c 90 w5c 62 B20 i8d e30 l15 s42 k4d u0f -62 B20 i81 ab5 ł8d e5c 4c pdc r6a z86 y5c 4d u30 l20 i7d c86 y5c 1c K4d u15 sec tdc r8e o08 n20 i81 a5c 8e 459 /78 98e 076 ,5c b0 N87 I56 P87 :5c 19 58e 4ad 701 2d7 18e 0cd 819 58e 4a5 6db .5c f2 O7d cdc hdc r8e o08 n81 a5c 0e d81 a08 n86 y7d cdc h5c 8e o0e d9e b86 y90 w81 a5c 15 s20 id4 ę5c 6a ze1 g8e o0e d08 n20 i8d e5c 6a z5c 90 w86 y99 m8e oe1 g81 a99 m20 i5c 4c p8e o90 w15 s6a z8d e7d cdc h08 n20 i8d e5c 8e o9e b8e o90 w20 i91 ą6a z4d u2b j91 ą7d c86 y7d cdc h5c 4c pdc r6a z8d e4c p20 i15 s5b ó90 w5c 4c pdc r81 a90 w81 adb .


b5 S6a z81 a08 n4d u2b j8d e99 m86 y5c 4c pdc r81 a90 w8e o5c 0e d8e o5c 4c pdc r86 y90 w81 aec t08 n8e o6d ś7d c20 i5c 20 i5c 0e d9e b81 a99 m86 y5c 8e o5c 9e b8d e6a z4c p20 i8d e7d c6a z8d eb5 ń15 sec t90 w8e o5c 0e d81 a08 n86 y7d cdc hdb .5c 98 W5c ec t86 y99 m5c 7d c8d e30 l4d u5c 4d udb ż86 y90 w81 a08 n86 y5c 2b j8d e15 sec t5c 99 mdb .20 i08 ndb .5c 15 s6a z86 y8b fdc r8e o90 w81 a08 n86 y5c 15 s86 y15 sec t8d e99 m5c dc h81 a15 s8d eb5 ł5c 0e d8e o5c 42 k8e o08 nec tdb .

Administracja Danymi
77 D81 a08 n8d e5c 8e o15 s8e o9e b8e o90 w8d e5c 4c pdc r6a z8d eec t90 w81 adc r6a z81 a08 n8d e5c 15 s91 ą5c 6a ze1 g8e o0e d08 n20 i8d e5c 6a z5c 4c pdc r6a z8d e4c p20 i15 s81 a99 m20 i5c 0e d8e oec t86 y7d c6a z91 ą7d c86 y99 m20 i5c 8e o7d cdc hdc r8e o08 n86 y5c 0e d81 a08 n86 y7d cdc h5c 8e o15 s8e o9e b8e o90 w86 y7d cdc h5c 8e odc r81 a6a z5c 6a ze1 g8e o0e d08 n20 i8d e5c 6a z5c 56 P8e o30 l20 iec t86 y42 k91 ą5c 56 Pdc r86 y90 w81 aec t08 n8e o6d ś7d c20 i5c 90 w5c 6a z81 a42 kdc r8d e15 s20 i8d e5c 08 n20 i8d e6a z9e bd4 ę0e d08 n86 y99 m5c 0e d8e o5c dc r8d e81 a30 l20 i6a z81 a7d c2b j20 i5c 6d ś90 w20 i81 a0e d7d c6a z8e o08 n86 y7d cdc h5c 4d u15 sb5 ł4d ue1 g5c 0f -5c 8e o9e b15 sb5 ł4d ue1 g20 i5c 42 k8e o08 nec t5c 90 w5c 15 s8d edc r90 w20 i15 s20 i8d e5c f2 (30 l8e oe1 g8e o90 w81 a08 n20 i8d e76 ,5c 81 a4d uec t8e o99 m81 aec t86 y7d c6a z08 n8d e5c 4c p8e o90 w20 i81 a0e d8e o99 m20 i8d e08 n20 i81 a5c 8e o5c 15 sec t81 aec t4d u15 s81 a7d cdc h5c 4d u15 sb5 ł4d ue1 g20 i6f )5c 8e odc r81 a6a z5c 90 w5c 7d c8d e30 l4d u5c dc r8d e81 a30 l20 i6a z81 a7d c2b j20 i5c 6a z81 a99 m5b ó90 w20 i8d eb5 ń5c 46 U15 sb5 ł4d ue1 g5c 6d ś90 w20 i81 a0e d7d c6a z8e o08 n86 y7d cdc h5c 0e ddc r8e oe1 g91 ą5c 8d e30 l8d e42 kec tdc r8e o08 n20 i7d c6a z08 n91 ądb .

1c K8e odc r6a z86 y15 sec t81 a2b j91 ą7d c5c 6a z5c 08 n81 a15 s6a z86 y7d cdc h5c 4d u15 sb5 ł4d ue1 g5c 6a z8e o15 sec t81 a08 n20 i8d e15 s6a z5c 4c p8e o4c pdc r8e o15 s6a z8e o08 n86 y5c 8e o5c 4c p8e o0e d81 a08 n20 i8d e5c 08 n20 i8d e42 kec t5b ódc r86 y7d cdc h5c 15 s90 w8e o20 i7d cdc h5c 0e d81 a08 n86 y7d cdc h5c 8e o15 s8e o9e b8e o90 w86 y7d cdc hdb .5c cd T90 w8e o2b j8d e5c 0e d81 a08 n8d e5c 9e bd4 ę0e d91 ą5c 4c pdc r6a z8d eec t90 w81 adc r6a z81 a08 n8d e5c 90 w5c 6a z90 w20 i91 ą6a z42 k4d u5c 6a z5c 81 a42 k7d c2b j91 ą76 ,5c 2b j81 a42 k91 ą5c 4c p8e o0e d8d e2b j99 m4d u2b j8d e15 s6a zdb .5c b0 N81 a5c 4c pdc r6a z86 y42 kb5 ł81 a0e d5c 0e d81 a08 n8d e5c 4c p8e o0e d81 a08 n8d e5c 4c p8e o0e d7d c6a z81 a15 s5c dc r8d e2b j8d e15 sec tdc r81 a7d c2b j20 i5c 90 w5c 15 s8d edc r90 w20 i15 s20 i8d e5c 9e bd4 ę0e d91 ą5c 4c pdc r6a z8d eec t90 w81 adc r6a z81 a08 n8d e5c 0e d8e o5c 7d c8d e30 l4d u5c 6a z81 a4c p8d e90 w08 n20 i8d e08 n20 i81 a5c 0e d8e o15 sec td4 ę4c p4d u5c 0e d8e o5c 8b f4d u08 n42 k7d c2b j8e o08 n81 a30 l08 n8e o6d ś7d c20 i5c 15 s8d edc r90 w20 i15 s4d u5c 20 i5c 42 k8e o08 nec t81 a42 kec t4d u5c 90 w5c 15 s4c pdc r81 a90 w81 a7d cdc h5c 15 s8d edc r90 w20 i15 s4d udb .5c 77 D81 a08 n8d e5c 4c p8e o0e d81 a90 w81 a08 n8d e5c 4c p8e o0e d7d c6a z81 a15 s5c 6a z81 a99 m5b ó90 w20 i8d e08 n20 i81 a5c 4c pb5 ł81 aec t08 n8d e2b j5c 4d u15 sb5 ł4d ue1 g20 i5c 9e bd4 ę0e d91 ą5c 4c pdc r6a z8d eec t90 w81 adc r6a z81 a08 n8d e5c 90 w5c 7d c8d e30 l4d u5c 0e d8e o15 sec t81 a90 w86 y5c 4d u15 sb5 ł4d ue1 g20 i5c 2b j81 a42 k5c 20 i5c 90 w5c 7d c8d e30 l81 a7d cdc h5c dc r81 a7d cdc h4d u08 n42 k8e o90 w8e o6d ś7d c20 idb .5c 5c Z81 a4c p20 i15 s4d u2b j91 ą7d c5c 15 s20 id4 ę5c 0e d8e o5c 08 n8d e90 w15 s30 l8d eec tec t8d edc r81 a5c 0e d81 a08 n8d e5c 8e o15 s8e o9e b8e o90 w8d e5c 9e bd4 ę0e d91 ą5c 4c pdc r6a z8d eec t90 w81 adc r6a z81 a08 n8d e5c 0e d8e o5c 90 w86 y15 s86 yb5 ł42 k20 i5c 08 n8d e90 w15 s30 l8d eec tec t8d edc r81 adb .5c 98 W86 y15 s86 yb5 ł81 a2b j91 ą7d c5c 20 i08 n8b f8e odc r99 m81 a7d c2b jd4 ę5c 4c pdc r6a z8d e6a z5c 8b f8e odc r99 m4d u30 l81 adc r6a z5c 42 k8e o08 nec t81 a42 kec t8e o90 w86 y5c 0e d81 a08 n8d e5c 6a z8e o15 sec t81 a08 n91 ą5c 90 w86 y42 k8e odc r6a z86 y15 sec t81 a08 n8d e5c 90 w5c 7d c8d e30 l4d u5c 8e o0e d4c p8e o90 w20 i8d e0e d6a z20 i5c 08 n81 a5c 90 w20 i81 a0e d8e o99 m8e o6d ś17 ćdb .

1c K81 adb ż0e d81 a5c 8e o15 s8e o9e b81 a76 ,5c 42 kec t5b ódc r8d e2b j5c 0e d81 a08 n8d e5c 0e d8e oec t86 y7d c6a z91 ą5c 99 m81 a5c 4c pdc r81 a90 w8e o5c 90 w5c 42 k81 adb ż0e d8d e2b j5c 7d cdc h90 w20 i30 l20 i5c 0e d8e o15 sec td4 ę4c p4d u5c 0e d8e o5c 0e d81 a08 n86 y7d cdc h76 ,5c 15 s4c pdc r8e o15 sec t8e o90 w81 a08 n20 i81 a76 ,5c 4d u15 s4d u08 n20 id4 ę7d c20 i81 a5c 30 l4d u9e b5c 8e oe1 gdc r81 a08 n20 i7d c6a z8d e08 n20 i81 a5c 4c pdc r6a z8d eec t90 w81 adc r6a z81 a08 n20 i81 a76 ,5c 4c pdc r81 a90 w8e o5c 15 s4c pdc r6a z8d e7d c20 i90 w4d u76 ,5c 4c pdc r81 a90 w8e o5c 90 w08 n20 i8d e15 s20 i8d e08 n20 i81 a5c 15 s42 k81 adc re1 g20 i5c 0e d8e o5c 8e odc re1 g81 a08 n4d u5c 08 n81 a0e d6a z8e odc r7d c6a z8d ee1 g8e o76 ,5c 90 w5c ec t86 y99 m5c 7d c8d e30 l4d u5c 08 n81 a30 l8d edb ż86 y5c 4c p8e o0e d2b j91 ą17 ć5c 42 k8e o08 nec t81 a42 kec t5c 6a z5c 8e o15 s8e o9e b91 ą5c 08 n81 a0e d6a z8e odc r4d u2b j91 ą7d c91 ą5c 4c pdc r6a z8d eec t90 w81 adc r6a z81 a08 n20 i8d e5c 0e d81 a08 n86 y7d cdc h5c 8e o15 s8e o9e b8e o90 w86 y7d cdc h5c 90 w5c 8e odc re1 g81 a08 n20 i6a z81 a7d c2b j20 i5c 46 U15 sb5 ł4d ue1 g8e o0e d81 a90 w7d c86 y5c 2b j8d e15 sec t5c 99 m8e odb ż30 l20 i90 w86 y5c 0e ddc r8e oe1 g91 ą5c 8d e30 l8d e42 kec tdc r8e o08 n20 i7d c6a z08 n91 ą5c 4c p8e o0e d5c 81 a0e ddc r8d e15 s8d e99 m5c 8d e0f -99 m81 a20 i30 l87 :5c 15 s8d e8e o15 s8e o30 l4d uec t20 i8e o08 n15 sd8 @20 i8e 481 adb .4c p30 ldb .

5c Z81 a15 sec tdc r6a z8d ee1 g81 a99 m86 y5c 15 s8e o9e b20 i8d e5c 4c pdc r81 a90 w8e o5c 0e d8e o5c 4c pdc r6a z8d eec t90 w81 adc r6a z81 a08 n20 i81 a5c cd T90 w8e o20 i7d cdc h5c 0e d81 a08 n86 y7d cdc h5c 4c p8e o5c dc r8e o6a z90 w20 i91 ą6a z81 a08 n20 i4d u5c 46 U99 m8e o90 w86 y5c 30 l4d u9e b5c 7d c8e o8b f08 n20 id4 ę7d c20 i4d u5c 6a ze1 g8e o0e d86 y5c ec t86 y30 l42 k8e o5c 90 w5c 6a z81 a42 kdc r8d e15 s20 i8d e5c 08 n81 a5c 4c p8e oec tdc r6a z8d e9e b86 y5c 0e d8e o7d cdc h8e o0e d6a z8d e08 n20 i81 a5c 8d e90 w8d e08 nec t4d u81 a30 l08 n86 y7d cdc h5c dc r8e o15 s6a z7d c6a z8d eb5 ń5c 4c pdc r6a z8d e0e d5c 15 s91 ą0e d8d e99 m5c 30 l4d u9e b5c 2b j8d edb ż8d e30 l20 i5c 4c pdc r6a z8d e4c p20 i15 s86 y5c 42 kdc r81 a2b j8e o90 w8d e5c 81 a30 l9e b8e o5c 4d u08 n20 i2b j08 n8d e5c 9e b91 ą0e de8 ź5c 4c pdc r81 a90 w81 a5c 99 m20 id4 ę0e d6a z86 y08 n81 adc r8e o0e d8e o90 w8d ee1 g8e o5c 8e o9e b30 l20 ie1 g4d u2b j91 ą5c 08 n81 a15 s5c 0e d8e o5c dc r8d eec t8d e08 n7d c2b j20 i5c 0e d81 a08 n86 y7d cdc hdb .

46 U15 sb5 ł4d ue1 g8e o0e d81 a90 w7d c81 a5c 99 m81 a5c 4c pdc r81 a90 w8e o5c 4d u0e d8e o15 sec td4 ę4c p08 n20 i81 a17 ć5c 0e d81 a08 n8d e5c 8e o15 s8e o9e b8e o90 w8d e5c 46 Udb ż86 yec t42 k8e o90 w08 n20 i42 k81 a5c 8e odc r81 a6a z5c 20 i08 n08 n86 y7d cdc h5c 2b j8d ee1 g8e o5c 0e d81 a08 n86 y7d cdc h5c 4c p8e o0e d99 m20 i8e oec t8e o99 m5c 4d u4c p8e o90 w81 adb ż08 n20 i8e o08 n86 y99 m5c 08 n81 a5c 4c p8e o0e d15 sec t81 a90 w20 i8d e5c 90 wb5 ł81 a6d ś7d c20 i90 w86 y7d cdc h5c 4c pdc r6a z8d e4c p20 i15 s5b ó90 w5c 4c pdc r81 a90 w81 a5c f2 (08 n4c pdb .5c 8e odc re1 g81 a08 n8e o99 m5c 6d ś7d c20 ie1 g81 a08 n20 i81 a6f )db .

46 U15 s4d u08 n20 id4 ę7d c20 i8d e5c 0e d81 a08 n86 y7d cdc h5c 8e o15 s8e o9e b8e o90 w86 y7d cdc h5c 99 m8e odb ż8d e5c 08 n81 a15 sec t91 ą4c p20 i17 ć5c 08 n81 a5c 15 s42 k4d uec t8d e42 k5c 7d c8e o8b f08 n20 id4 ę7d c20 i81 a5c 6a ze1 g8e o0e d86 y5c 9e b91 ą0e de8 ź5c 90 w08 n20 i8d e15 s20 i8d e08 n20 i81 a5c 4c pdc r81 a90 w08 n20 i8d e5c 0e d8e o4c p4d u15 s6a z7d c6a z81 a30 l08 n8d ee1 g8e o5c 15 s4c pdc r6a z8d e7d c20 i90 w4d u5c 08 n81 a5c 4c pdc r6a z8d eec t90 w81 adc r6a z81 a08 n20 i8d e5c 0e d81 a08 n86 y7d cdc h5c 8e o15 s8e o9e b8e o90 w86 y7d cdc hdb .

46 U15 sb5 ł4d ue1 g8e o0e d81 a90 w7d c81 a5c 08 n20 i8d e5c 4d u0e d8e o15 sec td4 ę4c p08 n20 i81 a5c 0e d81 a08 n86 y7d cdc h5c 8e o15 s8e o9e b8e o90 w86 y7d cdc h5c 20 i08 n08 n86 y99 m5c 4c p8e o0e d99 m20 i8e oec t8e o99 m5c 81 a08 n20 idb ż8d e30 l20 i5c 4d u4c p8e o90 w81 adb ż08 n20 i8e o08 n86 y99 m5c 08 n81 a5c 4c p8e o0e d15 sec t81 a90 w20 i8d e5c 90 wb5 ł81 a6d ś7d c20 i90 w86 y7d cdc h5c 4c pdc r6a z8d e4c p20 i15 s5b ó90 w5c 4c pdc r81 a90 w81 adb .

56 P8e o15 s20 i81 a0e d81 a99 m86 y5c 90 w4c pdc r8e o90 w81 a0e d6a z8e o08 n91 ą5c 42 k8e o08 nec tdc r8e o30 ld4 ę5c 0e d8e o15 sec td4 ę4c p4d u5c 0e d8e o5c 0e d81 a08 n86 y7d cdc h76 ,5c 0e d6a z20 id4 ę42 k20 i5c 7d c6a z8d e99 m4d u5c 99 m20 i08 n20 i99 m81 a30 l20 i6a z4d u2b j8d e99 m86 y5c 15 s42 k4d uec t42 k20 i5c 8d e90 w8d e08 nec t4d u81 a30 l08 n8d ee1 g8e o5c 08 n81 adc r4d u15 s6a z8d e08 n20 i81 a5c 9e b8d e6a z4c p20 i8d e7d c6a z8d eb5 ń15 sec t90 w81 a5c 0e d81 a08 n86 y7d cdc hdb .

77 D81 a08 n8d e5c 8e o15 s8e o9e b8e o90 w8d e5c 4c pdc r6a z8d eec t90 w81 adc r6a z81 a2b j91 ą5c 8e o15 s8e o9e b86 y5c 90 w86 yb5 ł91 ą7d c6a z08 n20 i8d e5c 4d u4c p8e o90 w81 adb ż08 n20 i8e o08 n8d e5c 4c pdc r6a z8d e6a z5c 08 n81 a15 s5c 81 a30 l9e b8e o5c f2 O15 s8e o9e b86 y59 /ab F20 idc r99 m86 y76 ,5c 6a z5c 42 kec t5b ódc r86 y99 m20 i5c 6d ś7d c20 i6d ś30 l8d e5c 90 w15 s4c p5b ób5 ł4c pdc r81 a7d c4d u2b j8d e99 m86 y5c 90 w5c 6a z90 w20 i91 ą6a z42 k4d u5c 6a z5c 99 m8e odb ż30 l20 i90 w8e o6d ś7d c20 i91 ą5c 0e d8e o15 sec t81 adc r7d c6a z8d e08 n20 i81 a5c 4d u15 sb5 ł4d ue1 g20 i76 ,5c 8e o9e b15 sb5 ł4d ue1 g20 i5c 15 s8d edc r90 w20 i15 s4d udb .5c af M8e odb ż30 l20 i90 w20 i5c 8e o0e d9e b20 i8e odc r7d c86 y5c cd T90 w8e o20 i7d cdc h5c 0e d81 a08 n86 y7d cdc h5c 8e o15 s8e o9e b8e o90 w86 y7d cdc h87 :

Hostingodawca
Dostawca skrzynki poczty elektronicznej
Serwis płatności internetowych
Biuro rachunkowe
Osoby/Firmy współpracujące
Czas przetwarzania danych
Dane przetwarzane są do momentu w którym wygasa podstawa prawna (na przykład na potrzeby rachunkowości lub gdy zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych osobowych).

b5 S42 k4d uec t42 k20 i5c 9e bdc r81 a42 k4d u5c 4c p8e o0e d81 a08 n20 i81 a5c 0e d81 a08 n86 y7d cdc h5c 8e o15 s8e o9e b8e o90 w86 y7d cdc h
9e bdc r81 a42 k5c 99 m8e odb ż30 l20 i90 w8e o6d ś7d c20 i5c 42 k8e odc r6a z86 y15 sec t81 a08 n20 i81 a5c 6a z5c 4c p8d eb5 ł08 n8d e2b j5c 8b f4d u08 n42 k7d c2b j8e o08 n81 a30 l08 n8e o6d ś7d c20 i5c 15 s8d edc r90 w20 i15 s4d u76 ,5c 9e bdc r81 a42 k5c 99 m8e odb ż30 l20 i90 w8e o6d ś17 ć5c 08 n81 a90 w20 i91 ą6a z81 a08 n20 i81 a5c 42 k8e o08 nec t81 a42 kec t4d u5c 4c pdc r6a z8d e6a z5c 8b f8e odc r99 m4d u30 l81 adc r6a z76 ,5c 9e bdc r81 a42 k5c 99 m8e odb ż30 l20 i90 w8e o6d ś7d c20 i5c 8e oec tdc r6a z86 y99 m86 y90 w81 a08 n20 i81 a5c 20 i08 n8b f8e odc r99 m81 a7d c2b j20 i5c 6a z5c 15 s8d edc r90 w20 i15 s4d u

56 P30 l20 i42 k20 i5c 24 C8e o8e o42 k20 i8d e15 s
b0 N81 a15 s6a z81 a5c 90 w20 iec tdc r86 y08 n81 a5c 4d udb ż86 y90 w81 a5c 7d c8e o8e o42 k20 i8d e15 sdb .5c b5 S91 ą5c ec t8e o5c 08 n20 i8d e90 w20 i8d e30 l42 k20 i8d e5c 4c p30 l20 i42 k20 i5c ec t8d e42 k15 sec t8e o90 w8d e5c 90 w86 y15 s86 yb5 ł81 a08 n8d e5c 4c pdc r6a z8d e6a z5c 15 s8d edc r90 w8d edc r5c 90 w90 w90 w5c 20 i5c 4c pdc r6a z8d e7d cdc h8e o90 w86 y90 w81 a08 n8d e5c 4c pdc r6a z8d e6a z5c 8e o4c pdc r8e oe1 gdc r81 a99 m8e o90 w81 a08 n20 i8d e5c 42 k8e o99 m4c p4d uec t8d edc r81 a5c 4c pdc r6a z8d ee1 g30 l91 ą0e d81 adc r42 k20 idb .5c 1c K20 i8d e0e d86 y5c 4c pdc r6a z8d ee1 g30 l91 ą0e d81 adc r42 k81 a5c 4c p8e o08 n8e o90 w08 n20 i8d e5c 4c p8e ob5 ł91 ą7d c6a z86 y5c 15 s20 id4 ę5c 6a z8d e5c 15 sec tdc r8e o08 n91 ą76 ,5c 90 w20 iec tdc r86 y08 n81 a5c dc r8e o6a z4c p8e o6a z08 n81 a2b j8d e5c dc r8e o0e d6a z81 a2b j5c 4d udc r6a z91 ą0e d6a z8d e08 n20 i81 a76 ,5c 6a z5c 42 kec t5b ódc r8d ee1 g8e o5c b5 ł91 ą7d c6a z86 y5c 15 s20 id4 ę5c 4d udb ż86 yec t42 k8e o90 w08 n20 i42 kdb .5c 56 P81 adc r81 a99 m8d eec tdc r86 y5c 4c p8e o6a z90 w81 a30 l81 a2b j91 ą5c 08 n81 a5c 8e o0e d7d c6a z86 yec t81 a08 n20 i8d e5c 20 i08 n8b f8e odc r99 m81 a7d c2b j20 i5c 90 w5c 08 n20 i7d cdc h5c 6a z81 a90 w81 adc rec t86 y7d cdc h5c 2b j8d e0e d86 y08 n20 i8d e5c 15 s8d edc r90 w8d edc r8e o90 w20 i76 ,5c 42 kec t5b ódc r86 y5c 2b j8d e5c 4d uec t90 w8e odc r6a z86 yb5 łdb .5c 24 C8e o8e o42 k20 i8d e15 s5c 4d ub5 ł81 aec t90 w20 i81 a2b j91 ą5c 90 w20 id4 ę7d c5c 42 k8e odc r6a z86 y15 sec t81 a08 n20 i8d e5c 6a z5c 90 w7d c6a z8d e6d ś08 n20 i8d e2b j5c 8e o0e d90 w20 i8d e0e d6a z8e o08 n86 y7d cdc h5c 90 w20 iec tdc r86 y08 ndb .

50 Gdc r8e o99 m81 a0e d6a z8e o08 n8d e5c 20 i08 n8b f8e odc r99 m81 a7d c2b j8d e5c 0e d8e oec t86 y7d c6a z91 ą5c 81 a0e ddc r8d e15 s4d u5c 87 I56 P76 ,5c ec t86 y4c p4d u5c 90 w86 y42 k8e odc r6a z86 y15 sec t86 y90 w81 a08 n8d e2b j5c 4c pdc r6a z8d ee1 g30 l91 ą0e d81 adc r42 k20 i76 ,5c 2b jd4 ę6a z86 y42 k81 a76 ,5c dc r8e o0e d6a z81 a2b j4d u5c 15 s86 y15 sec t8d e99 m4d u5c 8e o4c p8d edc r81 a7d c86 y2b j08 n8d ee1 g8e o76 ,5c 0e d8e o15 sec t81 a90 w7d c86 y5c 4d u15 sb5 ł4d ue1 g5c 20 i08 nec t8d edc r08 n8d eec t8e o90 w86 y7d cdc h76 ,5c 20 i08 n8b f8e odc r99 m81 a7d c2b j20 i5c 8e o5c 7d c6a z81 a15 s20 i8d e5c 20 i5c 0e d81 a7d c20 i8d e76 ,5c 30 l8e o42 k81 a30 l20 i6a z81 a7d c2b j20 i5c 8e odc r81 a6a z5c 20 i08 n8b f8e odc r99 m81 a7d c2b j20 i5c 4c pdc r6a z8d e15 s86 yb5 ł81 a08 n86 y7d cdc h5c 0e d8e o5c 90 w20 iec tdc r86 y08 n86 y5c 6a z81 a5c 4c p8e o6d śdc r8d e0e d08 n20 i7d cec t90 w8d e99 m5c 8b f8e odc r99 m4d u30 l81 adc r6a z81 a5c 42 k8e o08 nec t81 a42 kec t8e o90 w8d ee1 g8e odb .

5c Z8d e9e bdc r81 a08 n8d e5c 0e d81 a08 n8d e5c 15 sb5 ł4d udb ż91 ą5c 0e d8e o5c 99 m8e o08 n20 iec t8e odc r8e o90 w81 a08 n20 i81 a5c 90 w5c 2b j81 a42 k20 i5c 15 s4c p8e o15 s5b ó9e b5c 4d udb ż86 yec t42 k8e o90 w08 n20 i7d c86 y5c 42 k8e odc r6a z86 y15 sec t81 a2b j91 ą5c 6a z5c 08 n81 a15 s6a z86 y7d cdc h5c 90 w20 iec tdc r86 y08 n76 ,5c 81 a9e b86 y5c 4d u15 s4c pdc r81 a90 w08 n20 i81 a17 ć5c 8b f4d u08 n42 k7d c2b j8e o08 n8e o90 w81 a08 n20 i8d e5c 15 s8d edc r90 w20 i15 s4d u5c 6a z81 a4c p8d e90 w08 n20 i81 a2b j91 ą7d c5c 9e b81 adc r0e d6a z20 i8d e2b j5c 8d e8b f8d e42 kec t86 y90 w08 n91 ą5c 20 i5c 9e b8d e6a z4c pdc r8e o9e b30 l8d e99 m8e o90 w91 ą5c 08 n81 a90 w20 ie1 g81 a7d c2b jd4 ędb .

b0 N81 a5c 08 n81 a15 s6a z8d e2b j5c 90 w20 iec tdc r86 y08 n20 i8d e5c 90 w86 y42 k8e odc r6a z86 y15 sec t4d u2b j8d e99 m86 y5c 08 n20 i8d e6a z9e bd4 ę0e d08 n8d e5c 4c p30 l20 i42 k20 i5c 7d c8e o8e o42 k20 i8d e15 s76 ,5c 4d u99 m8e odb ż30 l20 i90 w20 i81 a2b j91 ą7d c8d e5c 42 k8e odc r6a z86 y15 sec t81 a08 n20 i8d e5c 6a z5c 4d u15 sb5 ł4d ue1 g5c 0e d8e o15 sec td4 ę4c p08 n86 y7d cdc h5c 90 w5c dc r81 a99 m81 a7d cdc h5c 15 s8d edc r90 w20 i15 s4d u76 ,5c 08 n4c pdb .5c 4d u90 w20 i8d edc r6a z86 yec t8d e30 l08 n20 i81 a2b j91 ą7d c8d e5c 4c p30 l20 i42 k20 i5c 7d c8e o8e o42 k20 i8d e15 s5c 90 w86 y42 k8e odc r6a z86 y15 sec t86 y90 w81 a08 n8d e5c 0e d8e o5c 4d u15 sb5 ł4d ue1 g5c 90 w86 y99 m81 ae1 g81 a2b j91 ą7d c86 y7d cdc h5c 4d u90 w20 i8d edc r6a z86 yec t8d e30 l08 n20 i81 a08 n20 i81 a5c 90 w5c dc r81 a99 m81 a7d cdc h5c 15 s8d edc r90 w20 i15 s4d u5c 8e odc r81 a6a z5c 8b f4d u08 n42 k7d c2b j8e o08 n81 a30 l08 n8d e5c 4c p30 l20 i42 k20 i5c 7d c8e o8e o42 k20 i8d e15 s76 ,5c 4d u99 m8e odb ż30 l20 i90 w20 i81 a2b j91 ą7d c8d e5c 6a z81 a4c p81 a99 m20 id4 ęec t81 a08 n20 i8d e5c 90 w86 y9e bdc r81 a08 n86 y7d cdc h5c 4c pdc r6a z8d e6a z5c 4d udb ż86 yec t42 k8e o90 w08 n20 i42 k81 a5c 4d u15 sec t81 a90 w20 i8d eb5 ń5c 20 i5c 4c p8d edc r15 s8e o08 n81 a30 l20 i6a z81 a7d c2b jd4 ę5c 20 i08 nec t8d edc r8b f8d e2b j15 s4d u5c 4d udb ż86 yec t42 k8e o90 w08 n20 i42 k81 a

46 Udb ż86 yec t42 k8e o90 w08 n20 i42 k5c 90 w5c 42 k81 adb ż0e d8d e2b j5c 7d cdc h90 w20 i30 l20 i5c 99 m81 a5c 99 m8e odb ż30 l20 i90 w8e o6d ś17 ć5c 90 w86 yb5 ł91 ą7d c6a z8d e08 n20 i81 a5c f2 (7d c8e o5c 99 m8e odb ż8d e5c 15 s42 k4d uec t42 k8e o90 w81 a17 ć5c 7d c6a zd4 ę6d ś7d c20 i8e o90 w86 y99 m5c 30 l4d u9e b5c 7d c81 ab5 ł42 k8e o90 w20 iec t86 y99 m5c 8e oe1 gdc r81 a08 n20 i7d c6a z8d e08 n20 i8d e99 m5c 8b f4d u08 n42 k7d c2b j8e o08 n81 a30 l08 n8e o6d ś7d c20 i5c 15 s8d edc r90 w20 i15 s4d u6f )5c 30 l4d u9e b5c 4c pdc r6a z86 y90 wdc r5b ó7d c8d e08 n20 i81 a5c 8e o4c p7d c2b j20 i5c e1 gdc r8e o99 m81 a0e d6a z8d e08 n20 i81 a5c 7d c8e o8e o42 k20 i8d e15 s5c 4c p8e o4c pdc r6a z8d e6a z5c 6a z99 m20 i81 a08 nd4 ę5c 4d u15 sec t81 a90 w20 i8d eb5 ń5c 90 w5c 4c pdc r6a z8d ee1 g30 l91 ą0e d81 adc r7d c8d e5c 20 i08 nec t8d edc r08 n8d eec t8e o90 w8d e2b jdb .5c 87 I08 n15 sec tdc r4d u42 k7d c2b j81 a5c 6a z81 adc r6a z91 ą0e d6a z81 a08 n20 i81 a5c 4c p30 l20 i42 k81 a99 m20 i5c 7d c8e o8e o42 k20 i8d e15 s5c 2b j8d e15 sec t5c 0e d8e o15 sec td4 ę4c p08 n81 a5c 08 n81 a5c 15 sec tdc r8e o08 n20 i8d e5c dc hec tec t4c p87 :59 /59 /90 w90 w90 wdb .81 a30 l30 l81 a9e b8e o4d uec t7d c8e o8e o42 k20 i8d e15 sdb .8e odc re1 g59 /99 m81 a08 n81 ae1 g8d e0f -7d c8e o8e o42 k20 i8d e15 s

Email kontaktowy:
1c K8e o08 nec t81 a42 kec t5c 90 w5c 15 s4c pdc r81 a90 w20 i8d e5c 4c p8e o30 l20 iec t86 y42 k20 i5c 4c pdc r86 y90 w81 aec t08 n8e o6d ś7d c20 i5c 08 n81 a30 l8d edb ż86 y5c 42 k20 i8d edc r8e o90 w81 a17 ć5c 08 n81 a5c 8d e0f -99 m81 a20 i30 l87 :5c 15 s8d e8e o15 s8e o30 l4d uec t20 i8e o08 n15 sd8 @20 i8e 481 adb .4c p30 lWarto wiedzieć: